Вртић Елемир

При ОШ „Светозар Марковић Тоза“ Елемир-Тараш, отворен
је 2017. године вртић целодневног боравка, намењен
узрасној групи од 3 и 4 године.

Од самог отварања вртића рад у њему испуњен је
разноликим активностимам које се успешно одвијају
захваљујући сарадњи родитеља, школе, локлане самоуправе
и подршке града Зрењанина. Ентеријер вртића је богат разноврсним дидактичким материлајлима, аудио-визуелним средствима, реквизитима
за физичке активности које прате узраст групе.

05
03

Двориште вртића опремљено је игралиштем које је прилагођено деци. Уз подршку града Зрењанина, направљен је нов терен за игру и кошарку, који деца радо користе. Због тренутне епидемиолошке ситуације ове шклоске године 2020/21. по препорукама Министарства здравља
формирана је мања група деце, што претходних година није био случај, радило се пуним капацитетом.

04

Велики поздрав и пуно радости из нашег вртића у Елемиру !

02
01