Наставно и ваннаставно особље

"Душа зацељује у близини деце"

Достојевски

Презиме:

Име:

Функција:

Суботић

Велемиров

Васић

Лисица

Раичковић

Поучки

Тапавички

Берар

Мијатов

Светлана

Татјана

Тања

Душан

Јелена

Радислав

Јелена

Јована

Слободан

 

Директор установе

Педагог

Психолог

Библиотека

Библиотека

Секретар установе

Административни радник

Административни радник

Шеф рачуноводства

Презиме:

Име:

Предмет:

Богдановић

Јоњев

Решин

Станков

Радомировић

Јованов

Тодић

Сланкаменац

Милин

Нинков

Секошан

Радишић

Тапавички

Oстојић

Кукић

Момиров

Бојанић

Козловачки

Михајлов

Цветићанин

Миљуш

Прелевић

Милисављевић

Галин

Стојанов

Миланов

Пухало

Тарајић

 

Лукић

Лазић

Милићевић

Станић

Aврамов Величић

Мијатов

Репија

Сурла

Илић

Пејачки

Јовановић

Милаковић

Ружојчић

Бркан

Даруши

Попов Тапавички

Сула

Винцилир Јованов

Михајлов

Лукић

Котлагин

Миланков

Лацковић

Еремић

Лакатуш

Губић

Кесић

Михајлов

Достанић

Попов

Драгишић

Михајлов

Шкрбић

Котлагин

Ивана

Кристина

Јелена

Душан

Маја

Станислав

Бранкица

Ђорђе

Анђелка

Десанка

Сања

Властимир

Јасмина

Весна

Милана

Драган

Ивана

Весна

Дамир

Милица

Наташа

Миљан

Милан

Мирјана

Ненад

Снежана

Ивана

Душан

 

Амира

Мирјана

Синиша

Петар

Валентина

Оливера

 Јелица

Драгана

Јелица

Драгана

Желимир

Нада

Десанка

Гордана

Зорица

Габријела

Невена

Маријана

Јелена

Љубиша

Миодраг

Зорица

Здравка

Елизабета

 

Милкица

Биљана

Госпава

Гордана

Дана

Биљана

Ивана

Душка

Јелена

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Енглески језик

Енглески језик

Руски језик

Руски језик

Француски језик

Математика

Математика

Физика

Физика

Биологија

Биологија

Географија

Географија

Хемија

Историја

Ликовна култура

Музичка култура

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Информатика

Техника и технологија

Техничко и информатичко

образовање

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе

Верска настава

Васпитач

Васпитач

Васпитач

Васпитач

Васпитач

Васпитач

Васпитач

Васпитач

Домар

Домар

Сервирка

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Кувар

Спремачица

Презиме:

Име:

Функција:

Лукић

Котлагин

Миланков

Лацковић

Еремић

Лакатуш

Губић

Кесић

Михајлов

Достанић

Попов

Драгишић

Михајлов

Шкрбић

Котлагин

Љубиша

Миодраг

Зорица

Здравка

Елизабета

 

Милкица

Биљана

Госпава

Гордана

Дана

Биљана

Ивана

Душка

Јелена

Домар

Домар

Сервирка

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Спремачица

Кувар

Спремачица