Пројекти Тараш и Елемир

Школску годину смо започели завршетком пројекта „Штедљиве сијалице“, којим смо заменили део расвете лед светиљкама, а све то захваљујући пордшсци Покрајинског секретеријата за енергетску ефикасност и подршке ГУ Зренјанин. Побољшани су услови рада по учионицама ипостигнута је уштеда енергије.

Још један важан задатак смо обавили у сарадњи са НИС-ом, уз пројекат „Процесор радости“ обезбедили смо нове рачунаре и комплетно обновили информатички кабинет опремом која је у корак са временом и потребама ученика. Захвални смо на подршци ГУ Зрењанин која је препознала наш пројекат као важан и помогла суфинансирање.

Вртић у Тарашу је добио нов, веселији изглед, захваљујући Јелени и вештим рукама!