„Деца Деци“

ОШ „С.М Тоза“ Елемир, 10. мајаје учествовала на хуманитарној приредби у организацији школе страних језика „New Age School 5+“ „Деца – деци“.
Срећни смо што смо својим ангажовањем допринели набавци медицинског апарата за дечије одељење Зрењанинске болнице.