Ученици

разред

I-1
I-2
I-1 i III-3
II-1
II-2
II-3
III-1
III-2
IV-1
IV-2
IV-3
V-1
V-2
V-3
VI-1
VI-2
VI-3
VII-1
VII-2
VII-3
VIII-1
VIII-2
VIII-3

одељ. старешина

Станић Петар
Раичковић Јелена
Пејачки Драгана
Илић Јелица
Лукић Амира
Мијатов Оливера
Репија Јелица
Лазић Мирјана
Аврамов В. Валентина
Милићевић Синиша
Сурла Драгана
Радишић Властимир
Цветићанин Милица
Станков Душан
Кукић Милана
Галин Мирјана
Остојић Весна
Стојанов Ненад
Миљуш Наташа
Козловачки Весна
Тапавички Јасмина
Богдановић Ивана
Милин Анђелка

бр.ученика

19 
18 
14
17 
19 
16 
19 
8
21 
20 
14 
24 
29 
14 
28
26
4
19
23
7
22
21
4