Наставно особље

"Душа зацељује у близини деце"

Достојевски

Наставници

Предмет који предају

Богдановић Ивана

Решин Јелена

Јоњев Кристина

Станков Душан

Радишић Властимир

Тапавички Јасмина

Миљуш Наташа

Момиров Драган

Бојанић Ивана

Цветићанин Милица

Бојанић Ивана

Козловачки Весна

Михајлов Дамир

Кукић Милана

Остојић Весна

Милисављевић Милан

Прелевић Миљан

Тарајић Душан

Пухало Ивана

Стојанов Ненад

Галин Мирјана

Секошан Сања

Милин Анђелија

Тодић Бранкица

Јованов Станислав

Сланкаменац Ђорђе

Јовановић Желимир

Јоњев Кристина

Решин Јелена

Остојић Весна

Миланов Снежана

Сурла Драгана

Аврамов Величић Валентина

Станић Петар

Раичковић Јелена

Милићевић Синиша

Лукић Алмира

Илић Јелица

Мијатов Оливера

Репија Јелица

Лазић Мирјана

Пејачки Драгана

Ружојић Десанка

Даруши Зорица

Бркан Гордана

Милаковић Нада

српски језик

српски језик

српски језик

српски језик

математика

математика

историја

биологија

биологија

хемија

домаћинство

географија

географија

физика

физика

музичка култура

ликовна култура

техника и технологија

техника и технологија

физичко и здравствено васпитање

физичко и здравствено васпитање

француски језик

руски језик

енглески језик

енглески језик

енглески језик

верска наука

грађанско васпитање

грађанско васпитање

грађанско васпитање

информатика и рачунарство

проф. разредне наставе

проф. разредне наставе

проф. разредне наставе

проф. разредне наставе

проф. разредне наставе

проф. разредне наставе

проф. разредне наставе

проф. разредне наставе

проф. разредне наставе

проф. разредне наставе

проф. разредне наставе

васпитач

васпитач

васпитач

васпитач